STANDARD TWIN ROOM

Novena

2 GUESTS

25 m

0 VNĐ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

09/13/2021

0 VNĐ

09/14/2021

0 VNĐ

09/15/2021

0 VNĐ

09/16/2021

0 VNĐ

09/17/2021

0 VNĐ

09/18/2021

0 VNĐ

09/19/2021

0 VNĐ

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

09/20/2021

0 VNĐ

09/21/2021

0 VNĐ

09/22/2021

0 VNĐ

09/23/2021

0 VNĐ

09/24/2021

0 VNĐ

09/25/2021

0 VNĐ

09/26/2021

0 VNĐ

NEXT WEEK

DAY

PRICE

09/27/2021

0 VNĐ

09/28/2021

0 VNĐ

09/29/2021

0 VNĐ

09/30/2021

0 VNĐ

10/01/2021

0 VNĐ

10/02/2021

0 VNĐ

10/03/2021

0 VNĐ

WEEK PRICE

STANDARD TWIN ROOM

Room Services

Điện thoại

Cable TV

Mini-bar

Máy nước nóng

Máy sấy

Điều hòa

Nước uống

Free wifi

CHECK-IN

21

Sep
CHECK-OUT

22

Sep
GUESTS

1

NIGHTS

1