STANDARD TWIN ROOM

Novena

2 GUESTS

25 m

0 VNĐ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

05/22/2023

0 VNĐ

05/23/2023

0 VNĐ

05/24/2023

0 VNĐ

05/25/2023

0 VNĐ

05/26/2023

0 VNĐ

05/27/2023

0 VNĐ

05/28/2023

0 VNĐ

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

05/29/2023

0 VNĐ

05/30/2023

0 VNĐ

05/31/2023

0 VNĐ

06/01/2023

0 VNĐ

06/02/2023

0 VNĐ

06/03/2023

0 VNĐ

06/04/2023

0 VNĐ

NEXT WEEK

DAY

PRICE

06/05/2023

0 VNĐ

06/06/2023

0 VNĐ

06/07/2023

0 VNĐ

06/08/2023

0 VNĐ

06/09/2023

0 VNĐ

06/10/2023

0 VNĐ

06/11/2023

0 VNĐ

WEEK PRICE

STANDARD TWIN ROOM

Room Services

Điện thoại

Cable TV

Mini-bar

Máy nước nóng

Máy sấy

Điều hòa

Nước uống

Free wifi

CHECK-IN

03

Jun
CHECK-OUT

04

Jun
GUESTS

1

NIGHTS

1