STANDARD DOUBLE ROOM

Novena

2 GUESTS

21 m

0 VNĐ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

11/27/2023

0 VNĐ

11/28/2023

0 VNĐ

11/29/2023

0 VNĐ

11/30/2023

0 VNĐ

12/01/2023

0 VNĐ

12/02/2023

0 VNĐ

12/03/2023

0 VNĐ

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

12/04/2023

0 VNĐ

12/05/2023

0 VNĐ

12/06/2023

0 VNĐ

12/07/2023

0 VNĐ

12/08/2023

0 VNĐ

12/09/2023

0 VNĐ

12/10/2023

0 VNĐ

NEXT WEEK

DAY

PRICE

12/11/2023

0 VNĐ

12/12/2023

0 VNĐ

12/13/2023

0 VNĐ

12/14/2023

0 VNĐ

12/15/2023

0 VNĐ

12/16/2023

0 VNĐ

12/17/2023

0 VNĐ

WEEK PRICE

STANDARD DOUBLE ROOM

Room Services

Điện thoại

Cable TV

Mini-bar

Máy nước nóng

Máy sấy

Điều hòa

Nước uống

Free wifi

CHECK-IN

09

Dec
CHECK-OUT

10

Dec
GUESTS

1

NIGHTS

1