STANDARD DOUBLE ROOM

Novena

2 GUESTS

21 m

0 VNĐ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

01/17/2022

0 VNĐ

01/18/2022

0 VNĐ

01/19/2022

0 VNĐ

01/20/2022

0 VNĐ

01/21/2022

0 VNĐ

01/22/2022

0 VNĐ

01/23/2022

0 VNĐ

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

01/24/2022

0 VNĐ

01/25/2022

0 VNĐ

01/26/2022

0 VNĐ

01/27/2022

0 VNĐ

01/28/2022

0 VNĐ

01/29/2022

0 VNĐ

01/30/2022

0 VNĐ

NEXT WEEK

DAY

PRICE

01/31/2022

0 VNĐ

02/01/2022

0 VNĐ

02/02/2022

0 VNĐ

02/03/2022

0 VNĐ

02/04/2022

0 VNĐ

02/05/2022

0 VNĐ

02/06/2022

0 VNĐ

WEEK PRICE

STANDARD DOUBLE ROOM

Room Services

Điện thoại

Cable TV

Mini-bar

Máy nước nóng

Máy sấy

Điều hòa

Nước uống

Free wifi

CHECK-IN

28

Jan
CHECK-OUT

29

Jan
GUESTS

1

NIGHTS

1