STANDARD DOUBLE ROOM

Novena

2 GUESTS

21 m

0 VNĐ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

04/05/2021

0 VNĐ

04/06/2021

0 VNĐ

04/07/2021

0 VNĐ

04/08/2021

0 VNĐ

04/09/2021

0 VNĐ

04/10/2021

0 VNĐ

04/11/2021

0 VNĐ

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

04/12/2021

0 VNĐ

04/13/2021

0 VNĐ

04/14/2021

0 VNĐ

04/15/2021

0 VNĐ

04/16/2021

0 VNĐ

04/17/2021

0 VNĐ

04/18/2021

0 VNĐ

NEXT WEEK

DAY

PRICE

04/19/2021

0 VNĐ

04/20/2021

0 VNĐ

04/21/2021

0 VNĐ

04/22/2021

0 VNĐ

04/23/2021

0 VNĐ

04/24/2021

0 VNĐ

04/25/2021

0 VNĐ

WEEK PRICE

STANDARD DOUBLE ROOM

Room Services

Điện thoại

Cable TV

Mini-bar

Máy nước nóng

Máy sấy

Điều hòa

Nước uống

Free wifi

CHECK-IN

12

Apr
CHECK-OUT

13

Apr
GUESTS

1

NIGHTS

1