1 KING BED, 1 SINGLE BED

Novena

3 GUESTS

25 m

0 VNĐ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

11/21/2022

0 VNĐ

11/22/2022

0 VNĐ

11/23/2022

0 VNĐ

11/24/2022

0 VNĐ

11/25/2022

0 VNĐ

11/26/2022

0 VNĐ

11/27/2022

0 VNĐ

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

11/28/2022

0 VNĐ

11/29/2022

0 VNĐ

11/30/2022

0 VNĐ

12/01/2022

0 VNĐ

12/02/2022

0 VNĐ

12/03/2022

0 VNĐ

12/04/2022

0 VNĐ

NEXT WEEK

DAY

PRICE

12/05/2022

0 VNĐ

12/06/2022

0 VNĐ

12/07/2022

0 VNĐ

12/08/2022

0 VNĐ

12/09/2022

0 VNĐ

12/10/2022

0 VNĐ

12/11/2022

0 VNĐ

WEEK PRICE

1 KING BED, 1 SINGLE BED

Room Services

Điện thoại

Cable TV

Mini-bar

Máy nước nóng

Máy sấy

Điều hòa

Nước uống

Free wifi

CHECK-IN

28

Nov
CHECK-OUT

29

Nov
GUESTS

1

NIGHTS

1