1 KING BED, 1 SINGLE BED

Novena

3 GUESTS

25 m

0 VNĐ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

08/08/2022

0 VNĐ

08/09/2022

0 VNĐ

08/10/2022

0 VNĐ

08/11/2022

0 VNĐ

08/12/2022

0 VNĐ

08/13/2022

0 VNĐ

08/14/2022

0 VNĐ

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

08/15/2022

0 VNĐ

08/16/2022

0 VNĐ

08/17/2022

0 VNĐ

08/18/2022

0 VNĐ

08/19/2022

0 VNĐ

08/20/2022

0 VNĐ

08/21/2022

0 VNĐ

NEXT WEEK

DAY

PRICE

08/22/2022

0 VNĐ

08/23/2022

0 VNĐ

08/24/2022

0 VNĐ

08/25/2022

0 VNĐ

08/26/2022

0 VNĐ

08/27/2022

0 VNĐ

08/28/2022

0 VNĐ

WEEK PRICE

1 KING BED, 1 SINGLE BED

Room Services

Điện thoại

Cable TV

Mini-bar

Máy nước nóng

Máy sấy

Điều hòa

Nước uống

Free wifi

CHECK-IN

17

Aug
CHECK-OUT

18

Aug
GUESTS

1

NIGHTS

1