1 KING BED, 1 SINGLE BED

Novena

3 GUESTS

25 m

0 VNĐ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

06/10/2024

0 VNĐ

06/11/2024

0 VNĐ

06/12/2024

0 VNĐ

06/13/2024

0 VNĐ

06/14/2024

0 VNĐ

06/15/2024

0 VNĐ

06/16/2024

0 VNĐ

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

06/17/2024

0 VNĐ

06/18/2024

0 VNĐ

06/19/2024

0 VNĐ

06/20/2024

0 VNĐ

06/21/2024

0 VNĐ

06/22/2024

0 VNĐ

06/23/2024

0 VNĐ

NEXT WEEK

DAY

PRICE

06/24/2024

0 VNĐ

06/25/2024

0 VNĐ

06/26/2024

0 VNĐ

06/27/2024

0 VNĐ

06/28/2024

0 VNĐ

06/29/2024

0 VNĐ

06/30/2024

0 VNĐ

WEEK PRICE

1 KING BED, 1 SINGLE BED

Room Services

Điện thoại

Cable TV

Mini-bar

Máy nước nóng

Máy sấy

Điều hòa

Nước uống

Free wifi

CHECK-IN

20

Jun
CHECK-OUT

21

Jun
GUESTS

1

NIGHTS

1